White Bird of Paradise - Strelitzia Nicolai - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioWhite Bird of Paradise - Strelitzia Nicolai - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Pilea Peperomioides - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPilea Peperomioides - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Zamioculcas Zamiifolia - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioZamioculcas Zamiifolia - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $15
Join Waitlist
Rubber Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioRubber Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $15
Join Waitlist
Aloe Vera - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioAloe Vera - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $8
Join Waitlist
Air Plant Trio - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioAir Plant Trio - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $35
Join Waitlist
Philodendron Prince of Orange - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPhilodendron Prince of Orange - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Stromanthe Triostar - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioStromanthe Triostar - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Peace Lily - Spathiphyllum  - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPeace Lily - Spathiphyllum  - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $15
Join Waitlist
Calathea Musaica aka Calathea Network - Toronto House Plant Delivery - JOMO StudioCalathea Musaica aka Calathea Network - Toronto House Plant Delivery - JOMO Studio
From $20
Join Waitlist
Hoya Kerrii - Hoya Heart - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioHoya Kerrii - Hoya Heart - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $10
Join Waitlist
Eucalyptus Plant Cuttings - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioEucalyptus Plant Cuttings - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $25
Join Waitlist
Sansevieria Moonlight - Snake Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioSansevieria Moonlight - Snake Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Sansevieria Golden Hahnii - Snake Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Scindapsus Silvery Ann - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioScindapsus Silvery Ann - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Oxalis Triangularis Green - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioOxalis Triangularis Purple - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $10
Join Waitlist
Philodendron Birkin - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPhilodendron Birkin - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Anthurium Red - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioAnthurium Red - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $18
Join Waitlist
Fishbone Cactus - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioFishbone Cactus - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $8
Join Waitlist
Philodendron Hope Selloum - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPhilodendron Hope Selloum - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Chinese Evergreen Jubilee - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Chinese Evergreen Red Siam - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioChinese Evergreen Red Siam - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Fittonia Nerve Plant White - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioFittonia Nerve Plant White - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Zamioculcas Zamiifolia Zenzi - ZZ Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioZamioculcas Zamiifolia Zenzi - ZZ Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $25
Join Waitlist
Algerian Ivy Neon - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioAlgerian Ivy Neon - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Pothos Jade - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPothos Jade - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $12
Join Waitlist
Ficus Audrey - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioFicus Audrey - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $15
Join Waitlist
Rubber Ruby Red - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioRubber Ruby Red - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $40
Join Waitlist
Pothos Marble Queen - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPothos Marble Queen - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
String of Hearts - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioString of Hearts - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
From $12
Join Waitlist
Burro’s Tail - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioBurro’s Tail - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Hoya Carnosa Krimson Queen - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioHoya Carnosa Krimson Queen - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Peperomia Mini Watermelon - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPeperomia Mini Watermelon - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Philodendron Pink Princess - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPhilodendron Pink Princess - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Chinese Evergreen Osaka White - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioChinese Evergreen Osaka White - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Croton Picasso's Paintbrush - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioCroton Picasso's Paintbrush - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Peperomia Napoli Nights - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPeperomia Napoli Nights - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Peperomia Ripple - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioPeperomia Ripple - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Sansevieria Night Owl - Snake Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioSansevieria Night Owl - Snake Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Sansevieria Zeylanica Fan - Snake Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioSansevieria Zeylanica Fan - Snake Plant - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Dischidia Million Hearts - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioDischidia Million Hearts - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Dieffenbachia Amy - House Plants Delivery Toronto - JOMO StudioDieffenbachia Amy - House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Cast Iron plant - Aspidistra Elatior -  House Plants Delivery Toronto - JOMO Studio
Join Waitlist
Calathea Orbifolia - Toronto House Plant Delivery - JOMO StudioCalathea Orbifolia - Toronto House Plant Delivery - JOMO Studio
Join Waitlist
Calathea Beauty Star - Toronto House Plant Delivery - JOMO StudioCalathea Beauty Star - Toronto House Plant Delivery - JOMO Studio
Join Waitlist